Pul Yemler

Akvaryum balıkları diğer türlerine nazaran daha çok tanınan ve yaygın olarak
beslenen türlerdir. Akvaryum balıkları, çok çeşitleri bulunmasına rağmen genel olarak yüzen
veya yavaş batan tipte karma yemler ile beslenmektedir.
Akvaryum balıklarının beslenmesinde kullanılan yemlerde yüzerlik ekstüzyon ile
sağlanmaktadır.
Pul yem üretiminde ise yüzerlik, yemin çok ince bir tabaka halinde imal edilmesi
sonucu özgül ağırlığının düşürülmesi ve geniş yüzey alanı oluşturulması ile sağlanmaktadır.
Pul yem üretiminde kullanılan makine, birbirine ters istikamette ağır hızda dönen,
içten ısıtmalı ve birbirlerine olan uzaklıkları ayarlanabilir yapıda olan iki silindiriktamburdan ve bıçaklarından oluşmaktadır. Kapasite, tamburların büyüklüğü ve dönüş
hızlarına güre değişmekte, yemin kalınlığı tamburların arasındaki mesafe değiştirilerek
ayarlanmaktadır.
Akvaryum balıklan diğer balıklara göre daha küçük boy ve ağız açıklığına sahip
olduklarından bunlara ait olan yemlerin yapımında kullanılan ham maddeler çok iyi
öğütülmeli ve karmada mutlaka yemin dağılmaması için jelatinleşme özelliği gösteren
nişasta içeren ham maddeler kullanılmalıdır. Bunun yanında akvaryum balıklarının yaygın
olarak beslenme sebeplerinin başında gelen renk ve görünüşlerini sağlamak amacıyla
yemlerin renklendirici maddeler içermesi tercih edilmektedir.
Bu özellikler gözetilerek seçilen ham maddeler diğer karma yem yapım tekniklerinde
olduğu gibi işlemlerden geçirilerek şekil verilmeye hazır hale getirilir.
Pul yemlerinin yapımında karma, önce su ile karıştırılarak bulamaç haline getirilerek
dönen tamburlar arasına dökülmektedir. Tamburlar arasında ezilerek incelen ve tamburların
yüzeyine yapman karma, sıcaklığın etkisiyle kurur ve bıçakların yardımıyla tambur
yüzeyinden sıyrılır. Böylece pul yemler elde edilir. Karmaya konulan su miktarı gereğinden
fazla olursa yemin kuruması zorlaşmakta ve yemin kalitesinin bozulmasına sebep
olmaktadır. Bu yüzden karma, bulamaç haline getirilirken tamburların sıcaklığı, dönüş hızı
ve çapı göz önüne alınmalıdır.
Pul yem yapımında tamburların ısınması buhar veya elektrikli ısıtıcılar sayesinde
sağlanmaktadır. Yemdeki besin maddelerinin, özellikle vitaminlerin kaybolmaması ve yemin
yanmaması için tambur yüzeyindeki sıcaklığın 80 0C civarında olması gerekmektedir.

Pelet Yemler

Peletleme, önceden öğütülmüş ve karıştırılmış en az iki yem ham maddesinin nem,
sıcaklık ve basınç etkisi altında mekanik araçlar kullanılarak, yemin verileceği türün yapısına
uygun bir silindirik şekle getirilmesidir. Pelet yemlerin diğer yemlere göre birçok üstünlüğe
sahip olması, kullanım alanlarını genişletmiş ve pelet yem yapımında kullanılan
mekanizasyonların gelişmesine neden olmuştur.
Pelet yemlerin diğer yemlere üstünlükleri;
 Peletlenmiş yemler, üretim sırasında belli sıcaklık, nem ve basınç etkisi altında
kaldığından kendine has lezzet ve kokuya sahip olmakta bu da yemin, verildiği
hayvanlar tarafından istekle tüketilmesine sebep olmaktadır.
 Peletleme sonucu homojen bir besin maddesi içeriği gösteren yemler oluşmakta
bu da bu yemle beslenen canlının eksiksiz olarak beslenmesini sağlamaktadır.
 Peletleme, yemlerin toz yemlere göre dış etkilerden (nem) % 95 oranında daha
az etkilenmesine ve yemlerin oksidasyonunun geciktirilmesine neden
olmaktadır.
 Pelet yemlerin taşınması ve depolanması daha kolaydır.

 Tüm bu üstün yönlerine karşı pelet yemlerin de bazı olumsuz yönleri
bulunmaktadır. Ancak bunlar uygulanacak iyi bir planlama ve yönetimle
azaltılabilmektedir. Bunlar:
 Pelet yemler pahalı yemlerdir. Fakat iyi bir rasyon planlaması ile beslenen türün
ete dönüşüm oranı artırılarak bu açık kapatılabilmektedir.
 Pelet yemlerin besin maddesi içerikleri (protein, vitamin) uygulanan sıcaklığın
etkisiyle bir miktar azalmaktadır. Fakat son yıllarda vitamin gibi katkı
maddelerinin sıcağa karsı dayanıklı formlarının kullanılmaya bağlamasıyla bu
olumsuz durum da en aza indirilmiştir.

Granül Yem

Küçük boya ve ağız açıklığına sahip türlerin ve larvaların beslenmesi için kullanılan
yemlerin aynı ölçüde küçük bir ölçüye sahip olması gerekmektedir. Bu boyda bir yem
yapımının zor ve pahalı olması, üreticileri daha büyük çaptaki pelet yemlerin öğütülerek
küçültülmesi yoluna yönlendirmiştir.
Granül yemler genellikle 2 numara pelet yemlerin kırılmasıyla oluşturmaktadır.
Kullanılan öğütücüler çoğunlukla valz’li tipte olup granüllerin boyları, öğütücü içerisindeki
tamburların aralıkları değiştirilerek ayarlanmaktadır. Sistem içerisinde istenilen boydan
küçük veya büyük olan yemleri granül boydakilerden ayırmak için sarsak bir elek
bulunmaktadır. Büyük olan yem parçaları tekrar öğütücüye geri gönderilmekte, küçük
olanlar ise ya tekrar peletleme işlemine tabi tutulmakta ya da toz yem olarak
kullanılmaktadır.

Karidesler ve suüstü bitkileri

Eskiden su üstü bitkisi denince aklıma sadece su mercimeği gelirdi. Çok hızlı üreyen ve akvaryumun ışığını kesen bir bitki olduğundan ilk tecrübeden sonra hepsini toplayıp atmıştım. Karides bakmaya başladıktan sonra bu hayvanların su yüzeyine yakın bölgelere çıkıp bir süre burada kaldıklarını gördüm. Balıklardan tecrübem böyle bir şeyin su değerlerinin iyi olmadığını gösterse de karideslerin büyük bölümünün aşağılarda normal hayatlarına devam ettirmelerinden şüphelendim. Kopan bir yaprağın üzerinde toplandıklarını görünce dedim bunlara bir su üstü bitkisi alayım.

Bir su sümbülü ve bir kaç su marulu aldım bu sefer. Bu bitkiler karidesler için sayfiye yeri gibi oldu. Bir süre bu bitkilerin köklerine tutunup duruyorlar sonra normal hayatlarına devam ediyorlar. Akvaryum küçük olsaydı su değerlerine de faydası olurdu eminim bitkilerin ama 400 litre için 3-4 kök bitkinen kayda değer bir faydası olmaz herhalde.

Her İhtiyaca Uygun Satılık Sepetli Vinçler – Eksen Vinç

photo

SATILIK VİNÇ

Eğer işiniz için sürekli olarak vince ihtiyaç duyuyor iseniz, yepyeni bir vinç almak size çoğu zaman çok çok pahalıya mal olur. Bu sebeple ikinci el bir vinç bakmak ve ikinci el bir vinç satın almak sizin için daha avantajlı olacaktır.

SATILIK 2.EL VİNÇ

İkinci el bir ürün alırken, insanın için her zaman rahat etmeyebilir. Çünkü sizden önce o ürünün ne derece temiz kullanıldığından tutun da ne tür arızalara sahip olduğu yada hangi arızalarının belirli olarak tekrar ettiğini kestirmeniz zordur. Bu amaçla bu işi bilen birilerine danışmak her zaman daha faydalı olacaktır. Öte yandan alınacak olan vincin piyasasını bilmiyorsanız, fiyatlar konusunda mutlaka bilen birilerine danışmak şarttır.

SATILIK SEPETLİ VİNÇ

Eksen Vinç 14 yıldır vinç kiralama ve sepetli vinç kiralama işleriyle içli dışlı olan bir firma olarak vinçler konusunda artık son derece deneyim ve bilgi sahibi olduğumuzu söylemek isteriz. Sepetli vinç, katlanabilir kamyon üstü vinç e mobil vinçler başta olmak üzere her türden ikinci el vinç satın alma işlemi yapmadan önce bizi aramanızı ve tavsiyelerimizi dinlemenizi öneririz.

10475506_542700125839762_5764850563184981810_n

Elma Salyangozu-4

Sağlıklı bireyleriniz var ve üretmek mi istiyorsunuz ,yöntem basit. Kaliteli bir diyetle beslenen en az 4 adet ceviz kadar elma salyangozu ,su yüzeyinde en az 4 parmak boşluk olmalı ,kapaklı bir akvaryum olmalı ,ve sabırlı olmalısınız.Yumurtlama işlemi ortalama 1-2 hafta içinde başlar ve öbek öbek su dışında asılmış kümeleri görürsünüz. Bu yumurtaları gördükten ortalama 12-21 gün arasında yavrular çıkıp suya atlamaya başlarlar. Yavruların çıkış süresi ortamın nemine ve sıcaklığına bağlıdır. Çok kuru ortamda yavru çıkmaz ,yumurtalar kurur gider. Nem olsun diyede suya daldırmayın yavrular boğulur. En iyisi bırakın anne belirlesin nereye koyacağını. Çok olağan bir sorun gece ışık kapanıyor ,yumurtalar sabah baktığınızda lamba üzerinde oluyorsa, bu durumda yumurta öbeğini bir bıçak yardımıyla oradan alıp strafor üzerine koyarak su üzerinde yüzmesini sağlamaktır.Aksi durumda  yumurtalar sıcaklıktan kuruyacaktır.

Yavruların bakımında ek birşeye gerek yoktur. Onlar ne yiyeceklerini nereden yiyeceklerini gayet rahat bir şekilde halledeceklerdir.

Elma Salyangozu-3

Çok kalabalık akvaryumlarda saklanacak ve/veya gölgelik  yer sayısı az ise elma salyangozlarınında yaşama şansı az olur. Gözlemlerim diğer canlıların sürekli bu hayvanlar üzerinde baskı kurmalarıdır. Ne kadar çok baskı o kadar çok kabuğa çekilme ,akabinde strese bağlı ölümler boy gösterir. Özellikle sert balıklarla bulundurulmamalıdır. Çiklet türebleri ,japon ,koi ,et balığı türleri ,kaplumbağa ,kerevit elmaların hayattan bezmesine neden olan başlıca canlılardır.

Ölü bir elma salyangozu dipte kapağı yarı açık ,dokunduğununuzda içine sinmeyişiyle belli olur. Ölüm olayı gerçekleşeli çok oluyorsa hafif ceset kokusu alır ortamı.İllaki farkedersiniz. Diğer salyangozların onun üzerine üşüşmeside öldüğünü anlamanızın başka bir yoludur.Ve genelde çürüme başlamışsa kabuğun içinde biriken gazdan dolayı ceset su yüzüne çıkar.

Kabuk kırılması ve incelme söz konusu olduğu durumlarda sudaki eksik kalsiyum ve demirin yerini tutabilecek sebze  diyetine geçmelisiniz. Akabinde toplu ölümler yaşamanız an meselesidir. Hatta ince bir fileye sarılmış yumurta kabuklarıda suya kalsiyum salacak ,kabuk gelişimini olumlu yönde etkileyecektir.

Elma Salyangozları-2

Akvaryumda yosun yeme konusunda oldukça başarılı canlı türlerinden biridir elma salyangozları. Popülerliğinin kaynağını bu oluştursa da garip ve ağır hareketleri ,kabuk olarak ceviz kadar ,açılmış hali avuç kadar büyümesiylede yeterli ünü yakalayan bir canlıdır.

Karma akvaryumların gözdesidir.farklı bir derinlik katar akvaryumlara. Bazı kaynaklarda sarı elma ,kahverengi elma salyangozu olarak geçebilir adları. Ama kahverengiden sarı ,sarıdan kahverengi yavru da çıkmaktadır. Bu tür değişikliği değil ,sadece esmer insan ,zenci insan gibi renklerle sınırlı bir özelliktir.

Elma Salyangozları-1

Akvaryumlarda bakılan türü, oldukça sakin huylu ,uyanık olduğu sürece tek işi dip bucak yem aramak olan bir canlıdır. Yosun bir tarafa tam sindirilmemiş balık pisliklerine bile talip olan ,kendi pisliği hariç her şeyi nimetten sayan bir türdür. Çok oburdur ,nerdeyse beden ağırlığının yarısı kadarını bir günde tüketebilir. Bu kadar çok yerse ,olabildiğince kondisyonlu ,üremeye elverişli bir mahlukat haline gelir.Az yemlenirse ,ürkek ,sağa sola sinen ,kabuğu hasarlı ,bitki gördükçe kemirmeye çalışan bir canlıya dönüşür. Her ne kadar yemleme miktarı önemli gibi görünsede yem çeşidi ve kaliteside önem arz eder. Mesela sürekli protein ağırlıklı granüllerle beslenen bir elma salyangozu çok yavru verir ,kabuğu parlak ve hareketli olur. Ama ömrü de bunun tam tersi çok az olur. Ortalama bir elma salyangozu 1 ila 3 yıl arası yaşamaktadır. Bu ömrün az veya çok olması sizin yapacağınız diyete bağlıdır. En sağlıklı beslenme gündelik haşlanmış havuç ,haşlanmış ıspanak ve çiğ patates dilimleriyle sağlanabilir. Bu sayede elma salyangozlarınında ömrüne ömür katmış olursunuz.